Манастир "Св. св. ап. Петър и Павел",
с. Долни Пасарел, СофияМанастири

Манастирa

Направено

Предстои

Каса

Св. св. ап. Петър и Павел

Контакти


К А С А


     1. Пари, които не са изразходвани непосредствено (за закупуване на материали, заплащане на такси и др.) и са заведени като приходи.

     2. Средства от касата изразходвани за дейността на църковното настоятелство.

Кой

Какво

Приход

Разход

1. 26.11.2000

Група туристи

Дарение

2.20

 

2. 08.08.2001

Георги Македонски - настоятел и касиер на църковното настоятелство

Дарение

25.00

 

3. 01.10.2001

Петър Стоянов - Президент на България

Дарение

250.00

 

4. 06.10.2001

Дамян Иванов - Президент на фирма dWare

Дарение

150.00

 

5. 20.12.2001

Банка ДСК

Такси за обслужване на разплащателна сметка за 2001 г.

 

15.00

6. 29.01.2002

Красимир Спасов - натариус

Дарение

111.00

 

7. 10.04.2002

А. Фурнаджиев - настоятел

Дарение

300.00

 

 

Кой

Какво

Приход

Разход

Остатък

 

Пренос

  банкова такса

878.20

15.00

863.20

8. 21.06.2002

Интерклип ООД (създателите на програмния продукт Дакси)

Дарение

100.00

 

963.20

9. 14.08.2002

Софийската Света Митрополия

Превод

2000.00

 

2963.20

10. 30.08.2002

Интерклип ООД

Дарение

100.00

 

3063.20

11. 27.11.2002

Интерклип ООД

Дарение

100.00

 

3163.20

12. 12.12.2002

Интерклип ООД

Дарение

100.00

 

3263.20Манастири    Манастирa    Направено    Предстои    Каса    Св. св. ап. Петър и Павел    Контакти