Манастир "Св. св. ап. Петър и Павел",
с. Долни Пасарел, СофияМанастири

Манастирa

Направено

Предстои

Каса

Св. св. ап. Петър и Павел

Контакти


ДОЛНОПАСАРЕЛСКИ МАНАСТИР


снимкa Страхил Добрев, Наука и изкуство, София 1974 г. снимкa A. Фурнаджиев, София 2000 г.      Долнопасарелският манастир "Св. св. ап. Петър и Павел" е на 4 км. от с. Долни Пасарел, Софийско. Изграден е на малка тераса над водослива на малко ручейче, течащо по Беларски дол и р. Искър на 760 м надморска височина. Теренът е подравнен с помощта на подпорна стена от суха каменна зидария. Северно от него се издига вр. Калето (Равулското кале).
     Бай Благо от с.Долни Пасарел (роден 1942 г.) си спомня, че на времето ежегодно на Петровден (29.06) се е провеждал голям събор и курбан на трите села - Долни Пасарел, Горни Пасарел и Шишмановци. След построяването на язовир Искър, селата Горни Пасарел, Шишмановци и Каленовци остават в чашата на язовира и жителите им са разселени. От трите села остава само построеното на високо училище на Каленовци. Това е сградата на днешния ресторант "Щъркелово гнездо". Жителите на бившите села и техните потомци се събират ежегодно първата неделя от м. август на Щъркелово гнездо. Манастирът постепенно се обезлюдява и запада.
     Горната лява снимка, на която се различава камбана в клоните на дървото, е от книгата Български манастири, издателство Наука и изкуство, София 1974 г. Снимка - Страхил Добрев Стоев. Другата е от 2000 г. На мястото на камбаната е поставено клепало. Клепалото "изчезна" в началото но 2003 г. (март - април). По същото време се появиха и две нови иманярски дупки.

Фрагмент от стенписите на свода. Снимката е взаимствна от http://lozenguide.hit.bg/
     Възникнал вероятно през 15 век първоначално като параклис, след време той се развива в малък манастир. Запазена до днес е само манастирската църква, строена или обитавана през втората половина на 19 век. Това е еднокорабна едноапсидна каменна постройка без предверие и без купол ( 7 Х 15 м.) с двускатен покрив, който от запад е леко скосен. Отвън над вратата е бил строителният надпис, който сега не личи. Над него в ниша са изобразени "Св. Петър и Павел" - патроните на манастира. Встрани от вратата все още личат изписаните два лъва в хералдична поза. Сводът е полуцилиндричен и прекрасно изписан. От възпоменателния надпис в олтарната апсида се установява, че стенописите в олтара са рисувани през 1878 г. от самоковския художник Христо Илиев. Друг надпис над входната врата на църквата свидетелствува, че в 1880 г. двамата братя Михаил и Христо Благоеви от с. Тресонче, Дебърско (Югославия), покриват със стенописи стените и свода на наоса (централното помещение) на църквата. Със своя ярък и сочен колорит и с голямо сюжетно разнообразие тези стенописи правят силно впечатление на зрителя. Особено интересна е сцената "Рождество Христово", нарисувана на южната стена на църквата.
Удостоверение 6877/18.10.2002 г. на Национален институт за паметниците на културата      На западната стена (където е входа) е сцената "Успение Богородично". Над входната врата е изобразен ктиторски портрет на игумена Васил Иванов от Сопот, представен коленичил смирено и свел глава върху дясното си рамо с умоляващ поглед, устремен към свитъка хартия, който държи в лявата си ръка. Това е единствения ктиторски портрет в нашата религиозна живопис, в който фигурата на ктитора е представена в такава поза. Посланието на ктитора "Тебе молимся Владичицу сохрани манастиръ и народъ" е изписано на свитъка пред лицето му. Над рисунката се чете: "Игуменъ отецъ Василиа Ивановъ от Сопотъ". В олтара можем да прочетем надпис на зографа: "1878 образописецъ Хр..... от Самоковъ".
     Обявен е за паментник на културата - ДВ бр.39/1973 г. стр.7. Статут на паметник на архитектурата и изобразителното изкуство от "национално" значение има и сега. За да видите Удостоверение 6877/18.10.2002 г. на Национален институт за паметниците на културата щракнете с мишката тук.
     Вижте още за манастира в статията Пасарелски манастир Св. апостоли Петър и Павел край София.


     С кола до манастира се отива по шосето за Самоков, използвано до построяването на язовир "Искър". Идвайки от София, около 2 км. след отклонението за с. Долни Пасарел пътят увеличава наклона си и започва изкачването към стената на язовира. Там тръгваме в ляво по старият път за Самоков, който сега стига до стената на язовира. Той е прокаран по левия бряг на реката, не е поддържан, но може да се ползва и ако пътувате с лека кола. На около 2 км. след откллонението, на десния бряг на реката, се вижда манастира. От старото шосе в ляво се отделя черен път, пресича реката в брод и достига до манастира. През брода могат да минават камиони, джипове и микробуси. Малко преди брода има равно място, на което можете да паркирате и устроите бивак. Непосредствено до брода има и пешеходно мостче. С бент е създадено малко езеро. Хваща се риба.
     Шосето от с. Долни Пасарел до отклонението за старото шосе София - Самоков е означено с черни точки. С лилави точки - старото шосе до място, до което можете да отидете с автомобил, като карате внимателно и не много бързо.
изрезка от туристическа карта Лозенска планина и Плана, М 1:40 000,     Картография ЕООД, 1999 г.      От София до Долни Пасарел можете да отидете с автобус № 3. Началната спирка е Автостанция "Гео Милев". Връзка с автобуси 76, 204, 213, 305, 306, 604 има на спирка УМБАЛ "Св. Анна" (бивша "Окръжна болница"). Връзка с метрото има на метро станция "Цариградско шосе" и едноименнта спирка на повърхността, която е разположена от страната на магазин "Метро". Разписанието можете да видите на сайта на Центъра за градска мобилност. Можете да се качите и на спирка "Държавна печатница". До нея отива автобус 84. Разстоянието до с. Долни Пасарел е около 30 км. и се изминава от автобуса за около един час. Пътува се с един билет за градски транспорт. Абонаментни карти на Центъра за градска мобилност на София за цялата градска мрежа са валидни.
     От площада на Долни Пасерел, който е последна спирка на автобуса, тръгнете на изток-югоизток. В края на селото улицата става черен път. Достигаме до р. Искър. Продължавате по пътя срещу течението на реката. След сто - двеста метра се пресича р. Искър по пешеходно мостче до един брод. Продължавате на изток по път, който след брода завива на ляво и постепенно се изкачва към шосето София - Самоков . Излизате на шосето непосредствено до огромно рекламно табло. По шосето преминаваме покрай едно дере, което е засипано. След стотина метра в ляво се отклонява черен път, който се спуска към нивите край коритото на реката. Продължаваме по шосето и след още стотина метра в ляво има ново отклонение. В началото е почти хоризонтално. Това е старото шосе София - Самоков. След около 40 мин. се стига до манастира, който е на отсрещния бряг на реката. Има и туристическа маркировка - една синя черта между две бели.
     Щракнете с мишката върху картата и я разгледайте внимателно. Шосето от площада на с. Долни Пасарел до отклонението за старото шосе София - Самоков е означено с черни точки. Пешеходният път до там - с малки червени точки. След това пътят до манастира по старото шосе София - Самоков е означен с червена линия.

    Манастири     Манастирa     Направено     Предстои     Каса     Св. св. ап. Петър и Павел     Контакти